เจ้าของร้าน: cchaw ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 45

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-08-04

เยี่ยมชมทั้งหมด: 298201

ที่อยู่: 244/2 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์: 042-221609

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ปัญหาเกี่ยวกับตับ

 

LIVER QI STAGNATION (ลมปราณตับติดขัด): primary symptoms are tendency to get depressed; frequent sighing; impatient disposition and temper outbreaks; sensations of stuffiness; fullness or congestion in the chest, intercostal, or subcostal regions. Secondary symptoms include obstructed bowel movements; dry and distended eyes; feeling of something being stuck in the throat; self-doubts and crying; pain (especially intercostal and abdominal) that is characterized by moving, pulling, or penetrating sensations; in females; premenstrual breast distention; menstrual cramping and irregular menstruation. The tongue typically presents with a reddish body (especially at the sides) and a thin coating; the pulse tends to be wiry.

อาการหลัก มีอาการแนวโน้มที่รู้สึกอึดอัด ถอนหายใจบ่อย ใจร้อน อารมณ์รุนแรง อึดอัดแน่นหน้าอก บริเวณชายโครง อาการรอง การขับถ่ายลำบาก ตาแห้งและบวม รู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดที่คอ วิตกกังวล ร้องไห้ เจ็บปวดซี่โครงและบริเวณช่องท้อง ก่อนมีรอบเดือนชอบเจ็บหน้าอก ปวดรอบเดือน ประจำเืดือนไม่ปกติ ลิ้นแดงโดยเฉพาะด้านข้างของลิ้น มีฝ้าบาง ชีพจรเต้นผอมบางแต่แข็ง

ตำรับยาที่ใช้: SNS ; CHSGS สนใจสั่งซื้อ

 

LIVER BLOOD DEFICIENCY (เลือดในตับพร่อง): primary symptoms are pale face color; dizziness; dry eyes or, at a more advanced stage, blurry vision (especially at night); numbness in the extremities (including arms easily "falling asleep" while sleeping); limited flexibility of tendons and muscles. Secondary symptoms include pale lips and nails; dry, split, atrophied, or malformed nails; muscle twitching; spasms or cramping in the extremities; trembling hands or feet; occasional intercostal pain; ringing in the ears; in females: decreased and pale menstrual flow. The tongue is typically pale or pink; the pulse tends to be fine, or wiry and forceless.

อาการหลัก หน้าซีด มึนงง ตาแห้ง สายตามัว โดยเฉพาะตอนกลางคืน แขนขาชาโดยเฉพาะตอนนอน เส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อ อาการรอง ริมฝีปากซีดและเล็บแห้ง แตกหักง่าย เสียรูปทรง เป็นตะคริว กล้ามเนื้อกระตุก เป็นตะคริว มือและขาสั่น บางครั้งเจ็บชายโครง เสียงแว่วในหู ประจำเดือนมาน้อยสีซีด ลิ้นขาวซีดหรือชมพูอ่อน ชีพจรเต้นเบา หรือ ผอมบางแต่แข็งแรง 

ตำรับยาที่ใช้: SWT ; BGT ; YGJ  สนใจสั่งซื้อ

 

LIVER YIN DEFICIENCY (ตับหยินพร่อง): primary symptoms are dizziness; blurry vision; dry eyes; dull intercostal pain; dry mouth and throat; heat sensations in palms and soles. Secondary symptoms include numbness in extremities; limited tendon flexibility; lusterless nails; impatient disposition and temper outbreaks; flushed cheeks; dark urination; constipation; low grade fever; restlessness and insomnia; tidal heat sensations; night sweats. The tongue typically presents with redness and little or no coating; the pulse tends to be wiry and fine, or wiry, fine, and rapid.

อาการหลัก มึนงง สายตาพร่ามัว ปวดชายโครง ปากและคอแห้ง รู้สึกร้อนฝามือฝาเท้า อาการรอง มึนชาแขนขา เส้นเอ็นตึง เล็บไม่เงางาม ใจร้อน อารมณ์ร้าย แก้มแดง ปัสสาวะสีเข้ม ท้องผูก มีไข้ต่ำ กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ เหงื่อออกตอนกลางคืน ลิ้นแดงเข้ม มีฝ้าเล็กน้อยหรือไม่มี ชีพจรผอมบาง เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: YGJ ; EZW  สนใจสั่งซื้อ

 

LIVER FIRE BLAZING (ไฟตับขึ้นสูง): primary symptoms are pain and distention in the head; dizziness; ringing in the ears or sudden deafness; red face; red, swollen, or painful eyes; dry and bitter sensation in the mouth; marked impatience and tendency to throw fits of anger. Secondary symptoms include insomnia; vivid dreaming; throbbing or burning pain along sides of chest; dark urination; constipation. The tongue typically presents with a red body and a yellow coating; the pulse tends to be wiry and rapid.

อาการหลัก ปวดหัว หนักหัวเหมือนหัวจะระเบิด มึนงง เสียงแว่วในหู หรือหูหนวกทันที หน้าแดง บวม ปวดตา ปากแห้งและขม อารมณ์ร้าย ขี้โมโห อาการรอง นอนไม่หลับ ฝันมาก เจ็บแน่นหน้าอก ปัสสาวะสีเข้ม ท้องผูก ลิ้นแดงมีฝ้าเหลือง ชีพจรเต้นเร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: LDXGT  ; TDGLHW ; XQW  สนใจสั่งซื้อ

 

REBELLIOUS UPFLARING OF LIVER YANG (หยางตับขึ้นสูง): primary symptoms are dizziness; distention and pain in the head; ringing in the ears; redness and heat sensation in the face and upper part of the body. Secondary symptoms include insomnia; vivid dreaming; impatience; angry disposition; heavy head and "light feet" (easily stumbles); weak and sore lower back and knees; dry mouth and throat. The tongue is typically red; the pulse tends to be wiry and forceful, or wiry, fine, and rapid.

อาการหลัก มึนงง เจ็บและแน่นในหัว เสียงแว่วในหู หน้าแดงและออกร้อน ออกร้อนส่วนบนของร่างกาย อาการรอง นอนไม่หลับ ฝันมาก กระสับกระส่าย ใจร้อน ขี้โมโห หนักหัว เดินสดุดเท้าตัวเองง่าย หลังและเข่าเจ็บและอ่อนแรง ปากและคอแห้ง ลิ้นแดง ชีพจร ผอม แรง หรือ ผอม บาง และเร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: TMGTY  สนใจสั่งซื้อ

 

LIVER WIND STIRRING(เคลื่อนไปมา) INTERNALLY (ลมในตับ): primary symptoms are cramping; seizures; trembling; shaking; dizziness; and numbness. This category is usually divided into three subcategories:

Extreme Heat Generating Wind (ร้อนทำให้เกิดลม): primary symptoms are high fever, restlessness, thirst, flushed face, red eyes, seizures or cramping. Secondary symptoms include dark urination; constipation; upwardly turned eyes; unconsciousness; delirious talk. The tongue typically presents with a red body and a yellow coating; the pulse tends to be wiry and rapid.

อาการหลัก มีไข้สูง กระสับกระส่าย กระหายน้ำ หน้าร้อนผ่าว ตาแดง เป็นลม เป็นตะคริว อาการรอง ปัสสาวะสีเข้ม ท้องผูก ตาเหลือก หมดสติ พูดจาเพ้อเจ้อ ลิ้นแดงมีฝ้าเหลือง ชีพจร ผอม เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: LYGTT  ; AGNHW สนใจสั่งซื้อ

 

Hyperactive Liver Yang Producing Wind (หยางตับสูงก่อให้เกิดลม): primary symptoms are cramping; seizures; numbness in the extremities; paralysis (especially of the hemiplegic type); slurred speech; mouth and eyes going off to one side. Secondary symptoms include sudden loss of consciousness or severely impacted mental faculties; splitting headache; severe dizziness; weakness or soreness in lower back and knees; dry mouth; flushed face. The tongue is typically bright red; the pulse tends to be wiry.

อาการหลัก เป็นตะคริว เป็นลม มีอาการชาที่ใบหน้า พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ตาเข่ อาการรอง หมดสติ คลุ้มคลั่ง ปวดหัว มึนงง หลังและเข่าปวดอ่อนแรง ปากแห้ง หน้าแดง ลิ้นแดงสด ชีพจรผอมแต่แข็งแรง 

ตำรับยาที่ใช้: ZGXFT ; JLT สนใจสั่งซื้อ

 

Blood Deficiency Generating Wind (เลือดพร่องทำให้เกิดลม): primary symptoms are dizziness; headache; blurry vision; numbness in the extremities or, in more severe cases, symptoms of cramping, trembling, or twitching. Secondary symptoms include dry and itching skin; fainting spells; and general blood deficiency symptoms such as pale complexion, pale lips and nails, brittle or malformed nails, and dull intercostal pain. The tongue typically presents with a pale body and little coating; the pulse tends to be fine and wiry.

อาการหลัก มึนงง ปวดหัว สายตาพร่ามัว มึนชา ตะคริว สั่น ตามแขนขา อาการรอง ผิวแห้งและคัน เฉื่อยชา หน้าซีด ริมฝีปากและเล็บซีด เล็มเสียรูปทรง เจ็บแน่นชายโครง ลิ้น ซีดมีฝ้าเล็กน้อย ชีพจรเบา ผอม 

ตำรับยาที่ใช้: SWT ; DZW  สนใจสั่งซื้อ

 

COLD PATHOGENS HAVING A COAGULATING(การจับตัวแข็งเป็นก้อนหนืด) AFFECT ON THE PROPER FLOW IN THE LIVER CHANNELS (han chi gan mai): primary symptoms are lower abdominal distention and pain. In females, these may include symptoms of menstrual cramping or pain due to abdominal masses; in males, radiating pain to or from the testicles, or general aversion to cold and preference for warm temperatures are indications. Secondary symptoms include testicular cold sensation or undescended testicle; atrophy of scrotum; cold extremities; little desire to drink fluids; clear and profuse amounts of urination. The tongue is typically moist and presents with a slippery white coating; the pulse tends to be deep and slow, or deep and wiry.

อาการหลัก เจ็บปวดบริเวณท้องน้อย ปวดประจำเดือน เจ็บปวดรอบๆลูกอัณฑะ กลัวความเย็นชอบอุ่นๆ อาการรอง รู้สึกเย็นที่ลูกอัณฑะ ลูกอัณฑะหดตัว ถุงอัณฑะหย่อนยาน กลัวหนาว ไม่อยากดื่มน้ำ ปัสสาวะใสและมาก ลิ้นเปียกชื้น มีฝ้าขาวลื่นเล็กน้อย ชีพจร ลึก ช้า หรือ ลึก ผอมแต่แข็งแรง 

ตำรับยาที่ใช้s: DGSNJWZYSJT ; NGJ ; TTWYS ; HXJHW  สนใจสั่งซื้อ

 

DAMP HEAT IN THE LIVER/GALLBLADDER (ร้อน-ชื้น ในตับและถุงน้ำดี): primary symptoms are discomfort, stuffiness, or pain in chest, epigastric, or subcostal region; abdominal distention; nausea; bitter or unpleasant taste in mouth; no appetite; restlessness; easily angered; dark urination. Secondary symptoms include alternating heat/cold sensations; thick and colored vaginal discharge; itching or swollen genitalia; obstructed bowel movements; jaundice and yellow eyes. The tongue typically presents with a reddish body and a greasy yellow coating; the pulse tends to be wiry and rapid.

อาการหลัก รู้สึกไม่สบายตัว แน่นหน้าอก เจ็บชายโครง แน่นท้อง คลื่นเหียน ปากขม ไม่อยากอาหาร กระสับกระส่าย โมโหง่าย ปัสสาวะเข้ม อาการรอง รู้สึกร้อนหนาวสลับกันไปมา ตกขาวมาก คันบริเวณอวัยวะเพศ ถ่ายยาก ดีซ่าน ตาเหลือง ลิ้นแดงเข้ม มีฝ้าเหลืองมัน ชีพจรผอม เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: SNS  ; LDXGT ; YCHT ; YCHT สนใจสั่งซื้อ