เจ้าของร้าน: cchaw ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 45

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-08-04

เยี่ยมชมทั้งหมด: 281726

ที่อยู่: 244/2 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์: 042-221609

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ปัญหาเกี่ยวกับม้าม

 

SPLEEN QI DEFICIENCY (ลมปราณม้ามพร่อง): primary symptoms include decreased appetite; sallow complexion; fatigue; shallow breathing or shortness of breath; little desire to talk; epigastric and/or abdominal bloating (especially after eating); loose or unformed bowel movements. Secondary symptoms may include weak or emaciated extremities; edematous extremities; inhibited urination; decreased amount of (pale colored) menstrual flow. The tongue typically manifests with a pale body, toothmarks, and a thin white coating; the pulse tends to be weak and slow.

อาการหลัก ความอยากอาหารลดลง หน้าซีดเหลือง เหนื่อยง่าย หายใจได้ตื้นๆ ไม่อยากพูด ท้องบวม(โดยเฉพาะหลังกินอาหาร) ถ่ายเหลวไม่เป็นก้อน อาการรอง ผอม อ่อนแรง บวมน้ำ ปัสสาวะน้อย รอบเดือนมาน้อยสีซีด ลิ้นซีด มีรอยฟัน มีฝ้าขาว ชีพจรเต้นอ่อน ช้า 

ตำรับยาที่ใช้: SJZT ; LJZT สนใจสั่งซื้อ

 

DOWNWARD COLLAPSE OF SPLEEN QI (ลมปราณม้ามทรุดลง): primary symptoms include weak voice; shortness of breath; fatigue; bloating sensation right after eating; prolapsing sensation in stomach and abdomen (wan fu zhong duo); (bianyi pinshuo); or possibly prolapse of anus due to chronic diarrhea; or prolapse of stomach or uterus. Secondary symptoms may include dizziness; unclear sensory perception (especially blurry vision); poor appetite; spontaneous sweating; mental and physical fatigue; diarrhea. The tongue typically presents with a pale body and a thin white coating; the pulse tends to be weak and empty.

อาการหลัก พูดเสียงค่อย เหนื่อยง่าย ท้องบวมแน่นเมื่อกินอาหาร รู้สึกกระเพาะและช่องท้องหย่อนย้อย หรือบางทีดากออก ท้องเสียเรื้อรัง มดลูกหย่อน อาการรอง มึนงง ตาพร่ามัว ไม่อยากอาหาร เหงื่อลักออก สภาพร่างกายและจิตใจอ่อนล้า ท้องเสีย ลิ้น ซีดมีฝ้าขาวบาง ชีพจรอ่อน ว่าง 

ตำรับยาที่ใช้: BZYQT สนใจสั่งซื้อ

 

STOMACH YIN DEFICIENCY (กระเพาะหยินพร่อง): primary symptoms include dry lips; frequent thirst sensation; dry throat; sticky sensation in the mouth; poor appetite; sensation of emptiness, stuckness, or pain in epigastric region. Secondary symptoms may include hunger sensation without desire for food; constipation; restlessness; sensations of surging heat. The tongue typically presents with a red body and a mirror surface without coating, or with a red body and little coating, or with a dry tongue and little moisture; the pulse tends to be fine and rapid.

อาการหลัก ริมฝีปากแห้ง คอแห้ง รู้สึกปากเหนียวๆ ไม่อยากอาหาร เจ็บบริเวณชายโครง อาการรอง รู้สึกหิวแต่ไม่อยากอาหาร ท้องผูก กระสับกระส่าย รู้สึกออกร้อนกระเพาะเป็นช่วงๆ ลิ้นแดงผิวหน้าลิ้นคล้ายกระจก หรือลิ้นแดงมีฝ้าเล็กน้อย หรืิอลิ้นแห้งมีความชื้นเล็กน้อย ชีพจรเต้นอ่อน เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: SSMDY , YWT  สนใจสั่งซื้อ

 

SPLEEN YANG DEFICIENCY (ม้ามหยางพร่อง): primary symptoms are spleen qi deficiency symptoms with an emphasis on cold signs, such as abdominal pain that improves with the application of heat and pressure; cold extremities; poor appetite; abdominal bloating; loose or unformed stools. Secondary symptoms include decreased taste sensation; little desire to drink; edematous extremities; inhibited urination; increased amounts of clear vaginal discharge. The tongue typically presents with a pale and tender body and a white and slippery coating; the pulse tends to be deep and fine, or deep and slow.

อาการหลัก ปวดท้อง กลัวความเย็น ไม่อยากอาหาร ท้องอืดแน่นท้อง ถ่ายเหลว อาการรอง การรับรู้รสชาดอาหารลดลง ไม่อยากดื่มน้ำ ปัสสาวะลำบาก ตกขาวมาก ลิ้นซีด สั่น มีฝ้าขาวลื่น ชีพจร ลึก เบา หรือ ลึก ช้า 

ตำรับยาที่ใช้: LZT , SPY   สนใจสั่งซื้อ

 

COLD DAMP OBSTRUCTING THE SPLEEN (เย็นชื้นขัดขวางม้าม): primary symptoms are a general sense of heaviness in the body and/or the head; discomfort or bloating in the abdomen or epigastric region; reduced taste sensation; little or no thirst; abdominal pain; unformed stools or diarrhea. Secondary symptoms include no appetite; nausea and vomiting; sticky sensation in mouth; puffy face; edematous extremities; bags under the eyes; increased vaginal discharge. The tongue is typically fat and has a greasy white coating; the pulse tends to be soft and moderate. 

อาการหลัก รู้สึกหนักหัว หนักตัว ท้องอืดแน่นท้องกินอาหารไม่มีรสชาด ไม่กระหายน้ำ ปวดท้อง ถ่ายเหลว อาการรอง ไม่อยากอาหาร คลื่นเหียนอาเจียน ปากน้ำลายเหนียว หน้าบวม บวมตามตัว มีถุงน้ำใต้ตา ตกขาวมาก ลิ้นอ้วนมีฝ้าขาวมัน ชีพจรอ่อนเต้นแรงปานกลาง 

ตำรับยาที่ใช้: PWS ; WLT  สนใจสั่งซื้อ

 

DAMP HEAT IMPLICATING THE SPLEEN (ร้อน-ชื้นกระทบม้าม): primary symptoms are stuffy sensation in the subcostal and epigastric regions; abdominal bloating; poor appetite; dry and sticky sensation in mouth; aversion to greasy foods; nausea and vomiting; general sensation of heaviness; jaundiced eyes and face. Secondary symptoms may be body itch; fever; dark and scanty urination; obstructed bowel movements. The tongue typically presents with a greasy and yellow coating; the pulse tends to be soft and rapid.

อาการหลัก รู้สึกอึดอันแน่นท้อง ท้องบวม เบื่ออาหาร ปากแห้งและเหนียว ไม่ชอบอาการมันๆ คลื่นเหียนอาเจียน รู้สึกหนักๆหัว-ตัว ตาเหลือง หน้าเหลือง อาการรอง คันตามตัว มีไข้ ปัสสาวะสีเข้มและมาก ท้องผูก ลิ้นมีฝ้าเหลืองมัน ชีพจร เบา เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: YCWLS ; YCSLS  สนใจสั่งซื้อ

 

THE SPLEEN CANNOT CONTAIN THE BLOOD WITHIN THE VESSELS (ม้ามไม่สามารถควบคุมเลือดให้อยู่ในเส้นเลือด): primary symptoms are general signs of spleen qi deficiency, such as pale face and tendency towards diarrhea, accompanied by signs of bleeding, such as blood in the stool, nose bleed, gum bleeding, subcutaneous bleeding (purpura), increased amounts of menstrual bleeding or continuous spotting. Secondary symptoms may include other spleen deficiency symptoms, such as decreased appetite; fatigue, bloating after eating; shallow breathing or shortness of breath; cold extremities; skinny constitution. The tongue typically presents with a pale body and a white coating; the pulse tends to be soft, fine, and weak.

อาการหลัก เหมือนๆกับอาการของ spleen qi deficiency ใบหน้าซีด มักท้องเสีย มีเลือดออก เช่นถ่ายมีเลือดปน เสมหะปนเลือด เลือดออกใต้ผิวหนัง ผิวหนังเป็นจ้ำเลือด ประจำเดือนมามาก เป็นลิ่มเลือด อาการรอง เบื่ออาหาร เหนื่อยล้า แน่นท้องหลังรับประทานอาหาร หายใจไม่อิ่ม กลัวความเย็น ผิวหนังแห้ง ลิ้นซีดมีฝ้าขาว ชีพจร อ่อน เบา ไม่มีแรง  

ตำรับยาที่ใช้: GPT สนใจสั่งซื้อ