เจ้าของร้าน: cchaw ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 45

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-08-04

เยี่ยมชมทั้งหมด: 298197

ที่อยู่: 244/2 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์: 042-221609

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ปัญหาเกี่ยวกับไต

KIDNEY YIN DEFICIENCY (ไตหยินพร่อง): primary symptoms are dizziness; blurry vision; ringing in the ears; sore and weak lower back or knees; burning in palms and soles; tidal heat sensations; night sweats. Secondary symptoms include dry mouth and throat; flushed face; emaciated features; premature graying of hair; low sperm count in males; decreased menstrual flow and infertility in females; forgetfulness; insomnia; spermatorrhea; premature ejaculation; heel pain; yellow urination; dry stool. The tongue typically presents with a red body and little or no coating; the pulse tends to be fine and rapid.

อาการหลัก มึนงงศรีษะ สายตาพร่ามัว มีเสียงดังในหู เจ็บและอ่อนแรงบริเวณหลัง-เข่า รู้สึกร้อนฝ่ามือฝ่าเท้า รู้สึกร้อนภายใน เหงื่อออกตอนกลางคืน อาการรอง ปากและคอแห้ง หน้าตาผอม ผมหงอกก่อนวัย ตัวอสุจิน้อย ประจำเืดือนมาน้อย ความเป็นหมันในสตรี ขี้หลงขี้ลืม นอนไม่หลับ ฝันเปียก หลั่งเร็ว ปวดส้นเท้า ปัสสาวะเหลือง ท้องผูก ลิ้นแดงมีหรือไม่มีฝ้า ชีพจร เบา เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: ZGY  ; LWDHW สนใจสั่งซื้อ

 

KIDNEY YANG DEFICIENCY (ไตหยางพร่อง): primary symptoms are pale or dark complexion; listless spirit; obvious aversion to cold; cold extremities; low sex drive; weak or cold and painful lower back and knees; early morning diarrhea; frequent urination or clear and profuse urination. Secondary symptoms include impotence; premature ejaculation; infertility; clear vaginal discharge; inhibited urination and edema; dizziness; ringing in the ears. The tongue typically presents with a pale, tender, and often toothmarked body, and a white and slippery coating; the pulse tends to be deep, slow, and forceless.

อาการหลัก ใบหน้าซีดหรือดำ อารมณ์เฉื่อยชา กลัวความเย็น ขี้หนาว ไม่มีความต้องการทางเพศ หลังแลเข่าอ่อนแรง-เย็น ท้องเสียตอนเช้า ปัสสาวะบ่อยใสและมาก อาการรอง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หลั่งเร็ว เป็นหมัน ตกขาว ปัสสาวะขัด บวมน้ำ มึนงง เสียงดังในหู ลิ้น ซีด อ่อนนิ่ม มีรอยฟัน ฝ้าขาวว บาง ชีพจรเต้นอ่อน ลึก ไม่มีแรง  

ตำรับยาที่ใช้: YGW สนใจสั่งซื้อ

 

KIDNEY QI DEFICIENCY (ลมปราณไตพร่อง): primary symptoms are dizziness; ringing in the ears; weak or sore lower back and knees; physical and mental fatigue; shortness of breath. Secondary symptoms include pale complexion; spontaneous sweating; decreased mental and physical growth rate in children; frequent urination; nocturia; spermatorrhea; premature ejaculation; asthmatic panting upon exertion. The tongue typically presents with a pale body and a white coating; the pulse tends to be fine and weak.

อาการหลัก มึนงงศรีษะ เสียงดังในหู หลังและหัวเข่าเจ็บ อ่อนแรง ร่างกายและจิตใจอ่อนล้า หายในสั้นๆ อาการรอง ใบหน้าซีด เหงื่อออกเอง การเติบโตของร่างกายและจิตใจของเด็กลดลง ปัสสาวะบ่อย ฝันเปียก หลั่งเร็ว อาการเป็นหืด ขณะออกแรง ลิ้นซีดฝ้าขาว ชีพจร เบา อ่อน 

ตำรับยาที่ใช้: SQW  สนใจสั่งซื้อ

 

KIDNEY JING DEPLETION (สารจำเป็นในไตพร่อง): primary symptoms are dizziness; ringing in the ears; weak or sore lower back and knees; low sperm count in males; amenorrhea and infertility in females; delayed mental and physical development in children. Secondary symptoms include decreased memory; slow and clumsy body movements; dull facial expressions; emaciated body structure; hair loss; loose teeth; late closing of fontanella in babies; muscular atrophy.

อาการหลัก มึนงงศรีษะ มีเสียวดังในหู หลังและเข่าอ่อนแรง ตัวอสุจิน้อย ภาวะไร้ประจำเดือน ความเป็นหมันในสตรี พัฒนาการช้าในเด็ก อาการรอง ความจำลดลง การเคลื่อนไหวช้า ใบหน้าไร้ชีวิตชีวา ร่างกายซูบผอม ผมร่วงฟันร่วง กล้ามเนื้อเหี่ยว 

ตำรับยาที่ใช้: HCDZW สนใจสั่งซื้อ

 

DEFICIENCY OF KIDNEY YIN AND YANG (ไตหยินและไตหยางพร่อง): primary symptoms are dizziness; ringing in the ears; weak, sore, or painful lower back and knees; cold fingers and toes and/or burning sensations in palms and soles; night sweats or spontaneous sweating. Secondary symptoms include pale complexion and/or flushed face; poor memory; insomnia; vivid dreaming; listless spirit; loose teeth; dry and split hair; unsteady walk; swollen feet; asthmatic panting upon physical exertion. The tongue typically presents with a red body and little or no coating, or with a pale body and white coating; the pulse tends to be fine and rapid, or deep, slow, and weak.

อาการหลัก มึนงงศรีษะ มีเสียงดังในหู หลังและเข่าอ่อนแรง ปลายมือปลายเท้าเย็น-ชา เหงื่อออกตอนกลางคืน เหงื่อลักออก อาการรอง ใบหน้าซีด หรือแดง ความจำเสื่อม นอนไม่หลับ ฝันมาก ไม่มีชีวิตชีวา ผมแห้งแตกหักง่าย เดินไม่สะดวก เท้าบวม หายใจลำบากขณะออกแรง ลิ้น แดงมีหรือไม่มีฝ้า หรือ ลิ้นขาวซีดมีฝ้าขาว ชีพจรเต้นอ่อน เร็ว หรือ ลึก ช้า ค่อย 

ตำรับยาที่ใช้: SQW ; WZYZW สนใจสั่งซื้อ

 

THE KIDNEY QI FAILS TO EXECUTE ITS STORING ACTION (ลมปราณไตหย่อน): primary symptoms include clear, frequent, and dribbling urination; enuresis; bedwetting; spermatorrhea; premature ejaculation; tendency to miscarry; clear vaginal discharge. Secondary symptoms include pale complexion; mental and physical fatigue; weak or sore back; loss of hearing; spontaneous sweating. The tongue typically presents with a pale body and a white coating; the pulse tends to be fine and weak.

อาการหลัก ปัสสาวะใส ถี่บ่อย แต่ไหลหยดค่อยๆ ปัสสาวะรดที่นอน หลั่งเร็ว ฝันเปียก ล่มปากอ่าว ตกขาว อาการรอง ใบหน้าซีดขาว ร่างกายและจิตใจอ่อนล้า เจ็บและปวดหลัง หูไม่ค่อยได้ยิน เหงื่อลักออก ลิ้นซีดมีฝ้าขาว ชีพจรเต้นอ่อนไม่มีแรง 

ตำรับยาที่ใช้: JSGJW ; SPXS ; SQW สนใจสั่งซื้อ

 

THE KIDNEY FAILS TO GRASP AND RETAIN QI (ภาวะไตวาย): primary symptoms are shortness of breath or asthmatic panting (brief inhale, longer exhale), especially following physical exertion. Secondary symptoms include pale complexion; puffy face; blue lips; emission of small amounts of urine when coughing; spontaneous sweating; general aversion to cold; cold extremities; weak or sore lower back and knees; mental and physical fatigue. The tongue typically presents with a pale body and a white coating; the pulse tends to be fine and weak, or floating and uprooted.

อาการหลัก หายใจไ่ม่สะดวก หรือ มีอาการหอบขณะออกกำลัง อาการรอง ใบหน้าซีด ใบหน้าบวม ริมฝีปากคล้ำ เวลาไอมีปัสสาวะเล็ด เหงื่อลักออก กลัวความเย็น ขี้หนาว หลังและเข่าอ่อนแรง เหนื่อยล้า ลิ้นซีดมีฝ้าขาว ชีพจรเ้ต้นอ่อนไม่มีแรง หรือ ลอย 

ตำรับยาที่ใช้: RSHTT  ; SJS  ; DQW  สนใจสั่งซื้อ

 

YIN DEFICIENCY CAUSING FIRE EFFULGENCE (หยินไตพร่องทำให้เกิดร้อนภายใน): primary symptoms are flushed face and red lips; restlessness; difficulty falling asleep; dry mouth and throat; burning sensation in palms and soles; tidal heat sensations; night sweats. Secondary symptoms include obsessive sexual fantasies; excessive urge to masturbate; frequent sexual dreams; dark urination; constipation. The tongue typically presents with a red body and little or no coating; the pulse tends to be fine and rapid.

อาการหลัก หน้าแดง ริมฝีปากแดง กระสับกระส่าย นอนหลักยาก ปากแห้ง คอแห้ง ออกร้อนฝ่ามือฝ่าเท้า รู้สึกร้อน เหงื่อออกตอนกลางคืน อาการรอง หมกหมุ่นกับเรื่องเพศมากเกินไป สำเร็จความไคร่บ่อยๆ ฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศบ่อย ปัสสาวะเข้ม ท้องผูก ลิ้นแดงมีหรือไม่มีฝ้าบาง ชีพจรเต้นอ่อน เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: ZBDHW  ; FSD สนใจสั่งซื้อ

 

KIDNEY YANG DEFICIENCY CAUSING WATER EFFUSION (หยางไตพร่องทำให้บวมน้ำ): primary symptoms are puffiness and edema (especially prominent in lower extremities). Secondary symptoms include ashen or waxen face color; inhibited urination; obvious aversion to cold; cold extremities; palpitations; stuffy sensation in chest; shortness of breath; cough or asthmatic panting accompanied by expectoration of runny and clear phlegm; heavy and painful waist; abdominal fullness; scrotal edema. The tongue typically presents with a fat, pale, and toothmarked body, and a white and slippery coating; the pulse tends to be deep and wiry; or deep and fine.

อาการหลัก มีอาการบวมน้ำ อาการรอง ใบหน้าซีดเผือด เหมือนคนตาย ปัสสาวะไม่สะดวก กลัวความเย็น ขี้หนาว สั่น แน่นหน้าอก หายในลำบาก ไอ มีอาการหอบเมื่อออกแรง ปวดเอว แน่นท้อง บวม ลิ้นอ้วน ซีด มีรอยฟัน มีฝ้าขาว ชีพจร ลึกและผอมบางแต่แข็งแรง หรือ ลึกและอ่อนแรง 

ตำรับยาที่ใช้: ZWT สนใจสั่งซื้อ