เจ้าของร้าน: cchaw ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 45

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-08-04

เยี่ยมชมทั้งหมด: 298193

ที่อยู่: 244/2 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์: 042-221609

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

HEART BLOOD DEFICIENCY (เลือดหัวใจพร่อง): primary symptoms are palpitations; pale and lusterless complexion. Secondary symptoms include insomnia; vivid dreaming; forgetfulness; tendency to easily get startled; dizziness; pale lips and nails. The tongue is typically pale; the pulse tends to be fine.

อาการหลัก ใบหน้าซีดเซียว ไม่มีชีวิตชีวา หมองคล้ำ อาการรอง นอนไม่หลับ ฝันมาก ขี้หลงขี้ลืม ตกใจง่าย มึนงงศรีษะ ริมฝีปากและเล็บซีดขาว ลิ้นซีด ชีพจรเต้นอ่อน 

ตำรับยาที่ใช้รักษา: SWT  สนใจสั่งซื้อ

 

HEART YIN DEFICIENCY (หยินหัวใจพร่อง): primary symptoms are palpitations; panic sensations; insomnia; vivid dreaming; dry mouth and throat; heat sensation in palms and soles. Secondary symptoms include forgetfulness; restlessness; tendency to easily get startled; flushed cheeks; dark urination; dry stools; tidal heat sensations; night sweats. The tongue is typically red with little coating; the pulse tends to be fine and rapid.

อาการหลัก มีอาการใจสั่น ตื่นเต้นตกใจง่าย นอนไม่หลับ ฝันมาก ปากแห้ง คอแห้ง รู้สึกร้อนตามฝ่ามือฝ่าเท้า อาการรอง หลงลืมง่าย กระสับกระส่าย กระวนกระวายแก้มแดง ปัสสาวะเข้ม ท้องผูก รู้สึกร้อนเป็นช่วงๆ เหงื่อออกตอนกลางคืน ลิ้นแดงมีฝ้าเล็กน้อย ชีพจรเต้นเบาและเร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: TWBXD,ZSASW สนใจสั่งซื้อ

 

UPFLARING HEART FIRE (ไฟในหัวใจขึ้นสูง): primary symptoms are restlessness; mouth ulcers; palpitations; insomnia. Secondary symptoms include heat sensation in the chest; flushed face; thirst; dark or red urine; constipation; and in serious cases, outbreaks of madness. The tongue typically presents with a red body or a bright red tip; the pulse tends to be forceful and rapid. 

อาการหลัก กระสับกระส่าย กระวนกระวาย เป็นแผลในปาก มีอาการใจสั่น นอนไม่หลับ อาการรอง รู้สึกร้อนบริเวณทรวงอก หน้าแดง กระหายน้ำ ปัสสาวะเป็นสีเข้ม ท้องผูก ถ้าอาการเป็นมากอาจเป็นบ้า ลิ้นแดง ปลายลิ้นแดง ชีพจรเต้นแรงและเร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: XXT; DCS  สนใจสั่งซื้อ

 

HEART QI DEFICIENCY (ลมปราณหัวใจพร่อง): primary symptoms are palpitations accompanied by shortness of breath that get aggravated by physical activity; mental and physical fatigue; sensitivity to wind and drafts; spontaneous sweating. Secondary symptoms include stuffy sensation or dull pain in the chest; pale face color; shallow breathing; low voice and disinclination to talk. The tongue is typically pale; the pulse tends to be fine and weak or irregular.

อาการหลัก ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม ยิ่งเลวร้ายลงถ้ามีการออกแรง จิตไม่สงบ ร่างกายเหนื่อยล้า มีความรู้สึกไวต่อลม เหงื่อออกตลอดเวลา อาการรอง หายใจไม่ค่อยออก หรือแน่นหน้าอก หน้าขาวซีด หายใจตื้นๆ เสียงเบาไม่อยากจะพูด ลิ้นซีด ชีพจรเต้นเบา ค่อย ไม่สม่ำเสมอ 

ตำรับยาที่ใช้: YXT สนใจสั่งซื้อ

 

HEART YANG DEFICIENCY (หยางหัวใจพร่อง): primary symptoms are palpitations; shortness of breath that gets aggravated by physical activity; cold extremities; and general sensation of physical coldness. Secondary symptoms include sensation of stuffiness or pain in the chest; pale or ashen face color; shallow breathing; disinclination to talk; aversion to wind and drafts; spontaneous sweating; colorless urination; loose stools. The tongue typically presents with a pale body and a thin, white and moist coating; the pulse tends to be deep, forceless and slow, or fine and weak, or irregular.

อาการหลัก ใจสั่น หายใจไม่อิ่มโดยเฉพาะเวลาออกกำลัง ขี้หนาวมาก กลัวความเย็น อาการรอง หายใจไม่ค่อยออก แน่นหน้าอก หน้าซีดขาว หายใจตื้นๆ ไม่อยากพูด กลัวลม เหงื่อออกตลอดเวลา ปัสสาวะใส ถ่ายเหลว ลิ้นซีดตัวลิ้นผอม ขาว ฝ้าชื้น ชีพจร ลึก ไม่มีแรง ช้า หรือ เบา ไม่มีแรง หรือ เต้นไม่สม่ำเสมอ 

ตำรับยาที่ใช้: GZGCT; BYT สนใจสั่งซื้อ 

HEART QI AND BLOOD DEFICIENCY (ลมปราณหัวใจและเลือดพร่อง): primary symptoms are palpitations; shortness of breath; insomnia; vivid dreaming; dizziness; pale or ashen face color. Secondary symptoms include mental and physical fatigue; spontaneous sweating; shallow breathing; disinclination to talk; pale lips and nails; dry and brittle hair. The tongue is typically pale and tender; the pulse tends to be fine and weak.

อาการหลัก ใจสั่น หายใจสั้นๆ นอนไม่หลับ ฝันมาก มึนงง หน้าซีดไม่มีสี อาการรอง ร่างกายอ่อนเพลีย จิตใจไม่ปกติ เหงื่อออกตลอดเวลา หายใจตื้นๆไม่อยากพูด ริมฝีปากและเล็บซีดขาว ผมแห้งและเปราะหักง่าย ลิ้นซีดและอ่อนปวกเปียก ชีพจรเต้นเบาและอ่อน 

ตำรับยาที่ใช้: BZT; GPT สนใจสั่งซื้อ

 

HEART QI AND YIN DEFICIENCY (ลมปราณแลหยินหัวใจพร่อง): primary symptoms are palpitations and shortness of breath that get aggravated by physical activity; insomnia; vivid dreaming; mental and physical fatigue; heat sensations in the palms and soles; pale face with flushed cheeks. Secondary symptoms include forgetfulness; spontaneous sweating or night sweats; low voice; dry mouth and throat; low-grade fever or heat sensation. The tongue typically presents with a red and tender body with little moisture and a thin white coating or little coating; the pulse tends to be fine or fine and rapid.

อาการหลัก อาการใจสั่น หายใจไม่เต็มอิ่ม นอนไม่หลับ ฝันมาก ร่างกายอ่อนล้า รู้สึกร้อนฝ่ามือฝ่าเท้า หน้าซีด แก้มแดง อาการรอง หลงลืมง่าย เหงื่อออกตลอดหรือเหงื่อชอบออกตอนกลางคืน พูดเสียงเบา ปากและคอแห้ง มีไข้เล็กน้อยหรือรู้สึกร้อน ลิ้นแดงตัวลิ้นอ่อนนิ่มมีฝ้ขาวเล็กน้อย ชีพจรเต้นอ่อนเบา หรือ เบาและเร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: ZGCT ; SMS สนใจสั่งซื้อ

 

HEART BLOOD STAGNATION (เลือดหัวใจอุดตัน): primary symptoms are palpitations and sensations of stuffiness and pain in the chest (pain is piercing or stabbing, comes and goes, or comes on suddenly; it may reflect into the left arm, shoulder, or upper back); in serious cases this condition may cause loss of consciousness, as may happen during a heart attack. Secondary symptoms include purplish discolorations on the face, lips, or nails; cold extremities; spontaneous sweating. The tongue typically presents with a purplish body or with purple spots on the sides or on top, the pulse tends to be hesitating or irregular, or in acute emergency cases may seem to be "on its way out."

อาการหลัก มีอาการใจสั่น แน่นหน้าอกเจ็บปวดร้าวไปทางแขนข้างซ้าย หัวไหล่ และหลังส่วนบน ในรายที่เป็นมากอาจสูญเสียความรู้สึกตัวในณะที่หัวใจถูกกระทบ อาการรอง ใบหน้า ริมฝีปาก เล็บมีสีคล้ำ กลัวความเย็น เหงื่อออกตลอด ตัวลิ้นมีสีม่วง หรือมีจุดม่วงบริเวณด้ายข้างของตัวลิ้น หรือที่ปลายลิ้น ชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ 

ตำรับยาที่ใช้: XFZYT  ; GXEH ; SXS  + ZSXBGZT สนใจสั่งซื้อ

 

WATER QI ENCROACHING(บุกรุก) ON THE HEART (shui qi ling xin): primary symptoms are palpitations; shortness of breath; coughing or asthmatic panting with clear phlegm; pale or ashen complexion; puffiness or edema. Secondary symptoms include dizziness; sensation of fullness in the epigastric region; panicky disposition; aversion to cold; cold extremities; mental and physical fatigue; sensation of upwards rushing qi; small amounts of clear urination. The tongue typically presents with a fat and pale body, toothmarks, and a slippery white coating. The pulse tends to be deep and fine, but often soft or slippery in the first (cun) positions.

อาการหลัก ใจสั่น หายใจสั้นๆ ไอ หรือมีอาการหอบร่วมกับมีเสมหะ ใบหน้าซีดเผือด บวม อาการรอง มึนงง รู้สึกเจ็บแน่นชายโครง ตกใจง่าย กลัวความเย็น จิตใจผิดปกติ ร่างกายอ่อนเพลีย ลมปราณไหลเวียนเร็วเกินไป ปัสสาวะน้อยและใส ลิ้นอ้วนซีด มีรอยฟัน มีฝ้าขาวเล็กน้อย ชีพจรลึก เบา 

ตำรับยาที่ใช้: LGZGT ; ZWT  ; WLS   สนใจสั่งซื้อ

 

ACUTE COLLAPSE(ทรุดลง) OF HEART YANG (การทรุดลงอย่างรวดเร็วของหัวใจหยาง): primary symptoms are acutely compromised mental faculties, and sudden onset of cold sweats and ice cold extremities. Secondary symptoms include palpitations; stuffy sensation in chest; blue lips; ashen face color; barely detectable voice; weak and shallow breathing. The tongue is typically pale or purplish; the pulse tends to feel as if being "on its way out."

อาการหลัก ศักยภาพทางด้านจิตใจลดลงอย่างรุนแรง เหงื่อออกทันที กลัวความเย็น อาการรอง ใจสั่น แน่นหน้าอก ริมฝีปากคล้ำ ใบหน้าซีดเผือด พูดเสียงเบา หายใจเบา ลิ้นซีดหรือม่วง 

ตำรับยาที่ใช้: SFT ; SFLMT สนใจสั่งซื้อ 

 

PHLEGM FIRE DISTURBING THE HEART (เสมหะ-ร้อน กระทบหัวใจ): primary symptoms are palpitations; restlessness; disturbed mental faculties; insomnia; vivid dreaming; red face; heavy breathing. Secondary symptoms include constipation; dark urination; mad or violent behavior; uncontrolled movements; hysterical crying or laughter; incoherent screaming or swearing. The tongue typically presents with a red body and a thick yellow and greasy coating; the pulse tends to be wiry, slippery, and rapid.

อาการหลัก ใจสั่น กระสับกระส่าย จิตใจถูกกระทบ นอนไม่หลับ ฝันมาก หน้าแดง หายใจแรง อาการรอง ท้องผูก ปัสสาวะเ้ข้ม เคลื่อนไหวลำบาก เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ กรีดร้อง ลิ้นแดง ฝ้าเหลืองมัน ชีพจร ผอม ลื่น เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้:HLWDT ;MSGTW ; STLY สนใจสั่งซื้อ 

 

PHLEGM OBSCURING THE ORIFICE OF THE HEART (เสมหะอุดตันหลอดเลือดหัวใจ): primary symptoms are acutely disturbed mental faculties or loss of consciousness. Secondary symptoms include fever; inability to speak; seizures; stuffy sensation in chest; body pain; sudden deafness; sounds of rattling phlegm or drooling sputum; thirst but no desire to drink. The tongue usually presents with a thick yellow and greasy coating; the pulse tends to be soft or slippery and rapid.

อาการหลัก สภาพจิตใจถูกกระทบอย่างรุนแรง สูญเสียความมีสติ อาการรอง มีไข้ ไม่มีแรงจะพูด เป็นลม แน่นหน้าอก ปวดตามตัว หูหนวกกระทันหัน พูดเหมือนมีเสมหะติดคอหรือมีน้ำลายไหลออกมา กระหายน้ำแต่ไม่อยากดื่มน้ำ ลิ้นมีฝ้าเหลืองหนา เป็นมั ชีพจรเต้นเบา ลื่น เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้:CPYJT ; DTT ; ZBD สนใจสั่งซื้อ 

 

HEAT INVADING THE PERICARDIUM (ร้อนรุกรานถุงหุ้มหัวใจ): primary symptoms are high fever; clouded consciousness; delirious talk. Secondary symptoms include cold extremities; restlessness; fever blisters; eruption of macules; seizures; nausea. The tongue is typically scarlet red with a dry surface or a yellow coating; the pulse tends to be rapid or slippery and rapid.

อาการหลัก มีไข้สูง สมองมึนงง พูดจาเพ้อคลั่ง อาการรอง กลัวหนาว กระสับกระส่าย เป็นลม คลื่นเหียน คลื่นไส้ เกิดจุดด่างดำบนผิวหนัง ลิ้น สีแดงสด แห้งหรือมีฝ้าเหลือง ชีพจรเต้นเร็ว ลื่นและเร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: QYT ; AGNHW ; ZXD  ; NHCQW  สนใจสั่งซื้อ 

 

HEART AND KIDNEY FAILING TO LINK(เชื่อมต่อ) (xin shen bu jiao): primary symptoms are restlessness; insomnia; vivid dreaming; palpitations; forgetfulness; spermatorrhea or premature ejaculation. Secondary symptoms include dizziness; tendency to easily get startled; ringing in the ears; tidal heat sensations; night sweats; sore and weak lower back and knees; dry throat; flushed cheeks; dark and scanty urination or nocturia; constipation. The tongue typically presents with a red body and little or no coating; the pulse tends to be fine and rapid.

อาการหลัก กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ฝันมาก ใจสั่น ขี้หลงขี้ลืม ฝันเปียก หลั่งเร็ว อาการรอง มึนงง ตื่นตกใจง่าย เสียงดังในหู รูสึกร้อน เหงื่อออกตอนกลางคืน เจ็บและปวดหลัง-เข่า คอแห้ง แก้มแดง ปัสสาวะสีเข้ม ท้องผูก ลิ้นแดงมีหรือไม่มีฝ้า ชีพจรเต้นเบา เร็ว 

ตำรับยาที่ใช้: HLEJT ; JTW สนใจสั่งซื้อ