เจ้าของร้าน: cchaw ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 45

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-08-04

เยี่ยมชมทั้งหมด: 298194

ที่อยู่: 244/2 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์: 042-221609

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

 

ฤษฏีปัญจธาตุ (????)

 

     ยิน-หยางจะควบคุมและเป็นส่วนประกอบของสรรพสิ่งในจักรวาล  สรรพสิ่งยังประกอบด้วยธาตุทั้งห้า  คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง และน้ำ   มนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลจึงมีลักษณะของธาตุทั้งห้าอยู่ในร่างกายอย่างมีกฏเกณฑ์แน่นอน 

 

     ธาตุไม้(?)  มีลักษณะพิเศษ  คือ  เกิดใหม่ได้  เจริญเติบโตได้  และอ่อนนุ่ม  ได้แก่  ตับ  ถุงน้ำดี
     
ธาตุไฟ(?)  มีลักษณะพิเศษ  คือ  ร้อน  ได้แก่  หัวใจ  ลำไส้เล็ก
     
ธาตุดิน(?) มีลักษณะพิเศษ  คือ  ให้กำเนิดแก่สรรพสิ่ง  ได้แก่  ม้าม  กระเพาะอาหาร
     
ธาตุโลหะ(?)  มีลักษณะพิเศษ  คือ  สะอาด  บริสุทธ์  แข็ง  และมีความสามารถในการดูดซับ  ได้แก่  ปอด  ลำไส้ใหญ่
     
ธาตุน้ำ(?) มีลักษณะพิเศษ  คือ  ทำให้เกิดความชื้นชื้น  ไหลลงสู่ที่ต่ำ  ได้แก่  ไต  กระเพาะปัสสาวะ

      นอกจากธาตุทั้งห้าจะมีอยู่ในอวัยวะของร่างกายแล้ว  ยังมีอยู่ในทวารต่างๆ  เนื้อเยื่อ  เสียง  อารมณ์  สี  กลิ่น  รส  และสิ่งแวดล้อมได้แก่  ฤดูกาล  อากาศและทิศทางเป็นต้น 

ธาตุทั้งห้าจะมีความสัมพันธ์ต่อกันใน 2 ลักษณะคือ  การสร้าง (?)  และการข่ม (?)

 

การสร้าง (?)   หมายถึงการหนุนเนื่องให้มีการเกิดและการพัฒนา  ธาตุที่เป็นตัวสร้างถือเป็นธาตุ”แม่ (?)”  ส่วนธาตุที่ถูกสร้างถือว่าเป็นธาตุ “ลูก(?)”   ตัวอย่างเช่น  น้ำสร้างไม้  น้ำจึงเป็นแม่ของไม้  และไม้เป็นลูกของน้ำ  แต่ไม้สร้างไฟ  ไม้จึงเป็นแม่ของไฟและไฟเป็นลูกของไม้  ดังนี้
ไม้        สร้าง     ไฟ        ???------ ( ตับ เป็นที่เก็บสะสมเลือด ส่งไปเลี้ยงที่ หัวใจ )
ไฟ        สร้าง     ดิน        ???------ ( หัวใจ ช่วยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงที่ ม้าม)
ดิน        สร้าง     ทอง      ???------ ( ม้าม ทำหน้าที่สร้างเลือดและลมปราณไปหล่อเลี้ยง ปอด )
ทอง      สร้าง     น้ำ         ???------ ( ปอด มีลมปราณจากปอดกระจายลงไปช่วยการทำงานของ ไต )
น้ำ        สร้าง     ไม้        ???------ ( ไต มีสารจำเป็นที่สะสมอยู่ในไตสามารถเปลี่ยนเป็นเลือดและไปสะสมอยู่ที่ ตับ )

 

 

การข่ม (?) หมายถึงการคุม  หรือกดกันไว้  ซึ่งมีลักษณะดังนี้
ไม้        ข่ม        ดิน        ???------ ( ลมปราณ ตับ มักแผ่ซ่าน สามารถกระจายลมปราณ ม้าม ที่ติดขัดได้)
ดิน        ข่ม        น้ำ        ???------ ( ม้าม ดูดซึมอาหารและน้ำ ป้องกันน้ำของ ไต ไม่ให้สะสมมากเกินไป)
น้ำ         ข่ม        ไฟ       ???------ ( น้ำจาก ไต ขึ้นไปควบคุม หัวใจ ไม่ให้ร้อนแรงเกินไป )
ไฟ        ข่ม        ทอง      ???------ ( ไฟหยางของ หัวใจ สามารถควบคุมไม่ให้ลมปราณจาก ปอด กระจายลงมากเกินไป )
ทอง      ข่ม        ไม้        ???------ ( ลมปราณจาก ปอด กระจายลง ป้องกันหยางของ ตับ ไม่ให้เพิ่มมากเกินไป )
       

             การสร้างและการข่มจะดำเนินควบคู่สัมพันธ์กันในลักษณะสมดุล  เพื่อทำให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น  เจริญเติบโต  ทรงตัวอยู่ได้  และตายไป  หากสมดุลถูกทำลาย  ความผิดปกติจะเกิดขึ้น  

 

ทฤษฎีปัญจธาตุนี้นำมาประยุกต์อธิบายในการจำแนกโรค  และใช้เป็นแนวทางการรักษาเช่น  โรคตับ (ธาตุไม้) อาจถ่ายทอดไปยังหัวใจได้ (ธาตุไฟ)  เพราะธาตุไม้สร้างธาตุไฟ หรือแม่ป่วยแล้วลูกป่วยตาม  โดนอาจจะย้อนกลับไปหาธาตุน้ำได้  คือป่วยเป็นโรคไตได้อีก  เพราะธาตุน้ำสร้างธาตุไม้  ดังนั้นการรักษาต้องติดตามไปถึงอวัยวะที่เป็นแม่  และอวัยวะที่เป็นลูกของอวัยวะที่เป็นโรคด้วยเสมอ

 

นอกจากการสร้างและการข่มแล้วยังมีปรากฏการณ์อีก 2 ลักษณะคือ  การข่มเกิน (?)  และการข่มกลับ (?)

 

     การข่มเกิน(?)   หมายถึง  การฉวยโอกาสที่ตนแข็งแกร่งขึ้น  หรืออีกฝ่ายอ่อนแอลง  ช่มอีกฝ่ายมากเกินกว่าเคยข่มในภาวะปกติ

     การข่มกลับ(?)  หมายถึง  ปรากฏการณ์ที่ธาตุหนึ่งเคยเป็นฝ่ายถูกข่ม  แต่กลับมีความแกร่งมากขึ้นมากจนสามารถข่มกลับธาตุเดิมได้  เช่น  ปกติธาตุทองข่มธาตุไม้  และธาตุไม้ข่มธาตุดิน  หากมีภาวะใดที่ธาตุไม้แกร่งขึ้นมาก  จะมีการข่มเกินต่อธาตุดิน  และสามารถที่จะข่มกลับธาตุทองได้  การข่มเกินและข่มกลับมีกฏเกณฑ์แน่นอน  ธาตุที่สามารถข่มเกินธาตุอื่นได้ต้องแกร่งกว่า  ส่วนธาตุที่ถูกข่มกลับต้องเป็นธาตุที่พร่อง 

ที่มา http://cmed.hcu.ac.th/